Nieuws

Klimaatimpact van (ver)bouwen

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouw woning het BEN niveau (Bijna-Energie-Neutraal) behalen. Ook bij de renovatie van woningen wordt het BENOveren gepromoot…

Maar zijn we dan echt goed bezig als we meegaan in deze trend?
Investeren in bouwmaterialen, verwarmingstechnieken, ventilatie,… kost niet alleen veel geld maar de ontginning van grondstoffen, productie van materialen, transport, assemblage, onderhoud en uiteindelijke afbraak of recyclage kosten ook veel energie en hebben een impact op het milieu. 

Uit het rapport van OVAM kunnen we alvast afleiden van wel!

Als we de resultaten bekijken voor de renovatie van een bestaande woning (open bebouwing) zien we dat het zeker de moeite loont om te renoveren. De CO² uitstoot over 30 jaar kan met 40-80% verminderd worden.
De milieuimpact daalt met
45-65%.
We zien ook dat E30 zeker de beste keuze is als we de CO² uitstoot willen beperken. De resultaten van de milieuimpact zijn iets minder uitgesproken.

 Als we de resultaten bekijken voor een nieuwbouw woning (half-open bebouwing), waar je toch al minimum E30 moet halen,  zien we dat de materiaalkost een grotere invloed heeft. Dit komt enerzijds doordat er meer materiaal nodig is in een nieuwbouw en anderzijds omdat een nieuwbouw het toelaat nog beter te gaan isoleren.
Wat
CO² uitstoot betreft zien we dat een warmtepomp een stuk lager is dan van een gasketel. Volledig tot E0 gaan geeft blijkbaar niet persé het beste resultaat.

Voor de milieuimpact valt ook op dat E25-30 het beste resultaat geeft. Er is vrijwel geen verschil tussen warmtepomp en gasketel.

Bron : OVAM
Lees hier het volledige rapport

Grafiek
CO² uitstoot over 30 jaar voor verschillende scenario's voor nieuwbouw half-open bebouwing
Grafiek
CO² uitstoot over 30 jaar voor verschillende scenario's voor renovatie van bestaande open bebouwing
Grafiek
Milieuimpact over 30 jaar voor verschillende scenario's voor renovatie van bestaande open bebouwing
Grafiek
CO² uitstoot over 30 jaar voor verschillende scenario's voor nieuwbouw half-open bebouwing