Meting
Luchtdichtheid

De luchtdichtheidsmeting van een gebouw gebeurt meestal omwille van diens invloed op het S-peil en E-peil bij een EPB-berekening (soms meer dan 10 punten).

Uit het jaarrapport van het VEA blijkt dat voor bouwaanvragen vanaf 2016 in 86% van de nieuwbouw-woningen en in 90% van de appartementen de luchtdichtheid gemeten werd !
Voor een héél goed resultaat, bv. om de passiefnorm te behalen, kan er een tussentijdse meting uitgevoerd worden. Dit gebeurt aan het einde van de ruwbouw fase. Meestal is één meting echter voldoende.
Belangrijke aandachtspunten voor een goed resultaat :​
 • Dakdoorvoeren
 • Aansluiting dampscherm (muren en vloer)

Verloop

Vooraf overlopen we telefonisch wat de beste moment (fase) is om te komen meten; meestal is dit net voor de ingebruikname. Eens ter plaatse, kijken we na of het gebouw klaar is om een goede meting te doen.

Stap 1 : Voorbereiding

 • Alle buitendeuren, ramen en eventuele raamroosters worden gesloten
 • Alle binnendeuren (behalve deur toilet) worden opengezet
 • De ventilatie wordt uitgeschakeld en afgesloten zodat er tijdens de test via het ventilatiesysteem geen lucht naar buiten kan

Stap 2 : Inbouwen van het toestel

 • In een van de ramen of deuren plaatsen we een speciaal hiervoor gemaakte kader met zeildoek
 • In deze kader wordt vervolgens een ventilator ingebouwd

Stap 3 : Meting

 • We starten de ventilator en zetten het gebouw onder druk (50Pa).
 • We gaan rond in het gebouw om vast te stellen of er nog grote lekken zijn.
 • Vervolgens starten we de computergestuurde meetprocedure voor de officiële meting op. Deze duurt ongeveer 45-60 minuten.
 • De woning wordt op verschillende drukniveaus (10-60Pa) gemeten, eerst op onderdruk en vervolgens op overdruk.
 • Aan de hand van de meetresultaten wordt door de computer de correcte luchtdichtheidswaarde bepaald.
 • Tijdens de meting kan u perfect binnenblijven. U zal niets merken van de drukverschillen, daar zijn ze te klein voor.
 • Om de meting niet verstoren is het niet mogelijk het gebouw te betreden of verlaten tijdens het meten.

Stap 4 : Rapportage

 • Na afloop van de test wordt er een rapport en een conformiteitsverklaring (STS-P 71-3) opgemaakt.
 • Beide documenten ontvangt u daags na de test per e-mail.

Volgende diensten worden vaak samen besteld...

WIJ bieden hierop interessante pakketkortingen aan !

Pakket
NIEUWBOUW

 • EPB-verslaggeving
 • Luchtdichtheidsmeting
 • Ventilatieverslaggeving
 • Veiligheidscoördinatie
* Korting : 100 €

Pakket
RENOVATIE

 • EPB-verslaggeving
 • Ventilatieverslaggeving
 • Veiligheidscoördinatie
* Korting : 75 €

Pakket
VERBOUWING

 • EPB-verslaggeving
 • Veiligheidscoördinatie
* Korting : 50 €

* Korting bij bestelling volledig pakket en onder voorbehoud.