Overige
Services

Met onze expertise kunnen we tal van verschillende en op maat gemaakte services aanbieden.

BENOvatiecoach

Wanneer je met een aantal vrienden of bekenden, in dezelfde wijk, dorp of regio, gelijktijdig gaat renoveren kan je ons aanstellen als BENOvatiecoach.
Collectieve renovaties kunnen zeer voordelig zijn, enerzijds omdat je door schaalvergroting betere uitvoeringsvoorwaarden kan verkrijgen en anderzijds omdat de begeleiding door de netbeheerder wordt gesubsidieerd.

Om in aanmerking te komen moeten er minimum 10 woningen meedoen. Als je alleen bent of niet aan 10 komt kan je ons best contacteren, mogelijk kennen we nog andere mensen in dezelfde regio die willen meedoen.

Om in aanmerking te komen moeten er minimum 10 woningen meedoen. Als je alleen bent of niet aan 10 komt kan je ons best contacteren, mogelijk kennen we nog andere mensen in dezelfde regio die willen meedoen.

Warmteverliesberekening

Soms is het nodig een warmteverliesberekening te laten maken. Bijvoorbeeld om een warmtepomp met het juiste vermogen te selecteren.
Onze experts berekenen voor u het warmteverlies volgens de huidige norm NBN EN 12831.

Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie

Voor nieuwe gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² moet u (verplicht) de haalbaarheid van hernieuwbare energietechnieken (laten) onderzoeken.
De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp te integreren zijn.
Het resultaat van de haalbaarheidsstudie moet binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning ingediend worden bij het Vlaamse Energieagentschap.

Bouw- en Renovatieadvies

Heb je plannen om te gaan bouwen of verbouwen en wil je graag vooraf de mening van een expert, neem dan gerust contact met ons op !
Tijdens een kort plaatsbezoek en gesprek bekijken we samen met u de verschillende mogelijkheden om uw woning op energetisch vlak (en misschien ook op andere gebieden) te verbeteren.

Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat vaak nuttige informatie te geven alvorens u beroep hoeft te doen op specifieke (duurdere) berekeningen. Voor een zeer beperkte kostprijs kan u dankzij ons advies een goede basis leggen voor uw verdere bouwplannen.

Interesse ?
Neem zeker contact met ons op voor verdere, vrijblijvende informatie.

3D model SketchUp

Voor andere EPB-verslaggevers bieden we de service aan om het 3D model van een woning of appartementsgebouw te tekenen.
We maken ook een handige lijst op met alle verliesoppervlakken zodat ingave in de software snel en correct kan gebeuren.
Nieuwsgierig ?
Neem contact op voor onze voorwaarden of vraag een offerte aan.

Plannen in AutoCAD

Plannen tekenen in AutoCAD behoort ook tot onze vaardigheden.
Hier enkel voorbeelden:

  • Digitalisering van bestaande plannen of bestaande toestand.
  • Uitteken van nieuwe plannen (maar geen architecturaal ontwerp)
  • Intekenen van de technische installaties zoals ventilatie, verwarming,…
  • Opmaak van as-build plannen

Heb je een project waar je een digitaal plan voor nodig hebt?

Neem zeker contact met ons op voor verdere, vrijblijvende informatie.

Aarzel niet contact met ons op te nemen !
Onze deskundige beantwoordt zo snel mogelijk uw vragen.