Ventilatie
Verslaggeving

Om de kwaliteit van de ventilatiesystemen te verbeteren en garanderen werd in 2016 een kwaliteitskader opgericht voor huishoudelijke ventilatiesystemen: de STS P 73-1.
Voor nieuwbouwwoningen en Ingrijpende Energetische Renovaties moet er daarom een ventilatieverslaggever aangesteld worden.

De ventilatieverslaggever doet het volgende

Stap 1 : Voorontwerp

Op basis van de ventilatiedebieten die vastgelegd werden door de EPB-verslaggever wordt een voorontwerp opgemaakt (VVO). Dit voorontwerp zorgt ervoor dat de bouwheer en architect al vóór de start van de ruwbouw ruimte kunnen voorzien voor de ventilatiekanalen en de ventilatie-unit.

Het VVO kan ook als basis dienen voor het latere ontwerp van

Stap 2 : Kwaliteitscontrole

Na voltooiing van de bouwwerken komen we ter plaatse voor :

* De installateur moet het ventilatiesysteem zélf inregelen. Als hij erkend is om de officiële meting te doen kan dat; er wordt dan een korting gegeven op de totale kost van de ventilatieverslaggeving.

Stap 3 : Eindverslag

Nadat alle metingen zijn voltooid wordt het VentilatiePrestatieVerslag (VPV) opgemaakt.
Dit eindverslag heeft de EPB-verslaggever nodig om de EPB-aangifte te kunnen doen.

Het VVO moet in principe opgemaakt worden voor de start van de werken. De EPB-verslaggever heeft het nummer van het VVO nodig voor zijn startverklaring. Stel dus tijdig een EPB-verslaggever aan.

Volgende diensten worden vaak samen besteld...

WIJ bieden hierop interessante pakketkortingen aan !

Pakket
NIEUWBOUW

* Korting : 100 €

Pakket
RENOVATIE

* Korting : 75 €

Pakket
VERBOUWING

* Korting : 50 €

* Korting bij bestelling volledig pakket en onder voorbehoud.